เอื้อเฟื้อที่พักพิงในยามวิกฤต

ต้อนรับผู้ลี้ภัยอย่างสุดกำลัง

ณ เวลานี้ยังมีผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานต้องการที่พักระยะสั้น คุณร่วมช่วยได้ แม้จะไม่เคยให้เช่าที่พักมาก่อน

Airbnb.org อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักพิงให้ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน 20,000 คนได้สำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 Airbnb และผู้บริจาคร่วมกันสนับสนุนเงินสมทบค่าที่พักพิงให้ Airbnb.org การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราไปได้ไกลยิ่งขึ้น มาร่วมกับเจ้าของที่พัก Airbnb.org หลายพันคนเอื้อเฟื้อที่พักระยะสั้นฟรีหรือให้ส่วนลดแก่ผู้ลี้ภัยรายใหม่ 20,000 คน หรือจะบริจาคเงินสมทบค่าที่พักให้ผู้เดือดร้อนก็ได้

เอื้อเฟื้อที่พัก

ร่วมด้วยช่วยกันต้อนรับผู้ลี้ภัยมากขึ้นได้ด้วยการเอื้อเฟื้อที่พักระยะสั้นฟรีหรือให้ส่วนลด

การให้เช่าที่พักกับ Airbnb

  • คุณจะได้เอื้อเฟื้อเตียงนอนสบายๆ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน และจำนวนคืนเข้าพักต่อเนื่องกันนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  • Airbnb.org ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งช่วยคัดกรองผู้ลี้ภัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าพัก
  • Airbnb ปกป้องโฮสต์ด้วย AirCover ซึ่งครอบคลุมการประกันภัยความรับผิด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีกมากมาย โดยโฮสต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ

สำรวจเส้นทางการเอื้อเฟื้อที่พัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ลี้ภัยได้ในศูนย์ข้อมูล

หาที่พัก

หากต้องการหาที่พักผ่าน Airbnb.org โปรดติดต่อหน่วยงานด้านการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราก่อน

เมื่อคุณติดต่อกับพาร์ทเนอร์ของเราแล้ว ทางองค์กรจะช่วยจัดการการจองและชำระค่าที่พักสำหรับผู้ลี้ภัยในนามของคุณ

บทบาทของหน่วยงานด้านการตั้งถิ่นฐานใหม่

พาร์ทเนอร์ของเราเป็นหน่วยงานด้านการตั้งถิ่นฐานใหม่และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่คอยต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน องค์กรเหล่านี้สนับสนุนผู้ลี้ภัยที่เพิ่งมาถึงในการหาที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านสุขภาพ การหางาน และอื่นๆ

บทบาทของ Airbnb.org

Airbnb.org มอบเงินอุดหนุนและเทคโนโลยีแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา เพื่อช่วยจัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้เดือดร้อน

พาร์ทเนอร์ของเรา

  • HIAS
  • CWS
  • International Rescue Committee

ร่วมบริจาค

เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะนำมาสมทบทุนบรรเทาค่าที่พักฉุกเฉิน

ระบบการบริจาค

  • เงินบริจาคทั้ง 100% จะนำไปใช้หาที่พักชั่วคราวให้ผู้เดือดร้อน
  • Airbnb.org จะไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จึงนำไปช่วยหาที่พักให้ผู้เดือดร้อน
  • ยอดเงินบริจาคนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ตามขอบเขตที่กฎหมายภาษีในพื้นที่กำหนด

Airbnb มีส่วนร่วมอย่างไร

สนับสนุนเจ้าของที่พัก

Airbnb ปกป้องโฮสต์ด้วย AirCover ซึ่งครอบคลุมการประกันภัยความรับผิด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีกมากมาย โดยโฮสต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ

สมทบทุนค่าที่พัก

Airbnb และผู้ก่อตั้งร่วมกันสมทบทุนค่าที่พักแก่ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน 20,000 รายแรก

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

Airbnb จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักสำหรับที่พัก Airbnb.org เพื่อผู้ลี้ภัยทั้งหมด