รับมือในยามวิกฤต
  • ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว

    ผู้คนกว่า 4,800 คนจากตุรกีและซีเรียได้รับที่พักพิงชั่วคราวฟรี

Airbnb.org จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งต่อพลังแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน ทั้งที่พักและทรัพยากรต่างๆ ในยามที่ชุมชนเกิดวิกฤกต

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2020 เราเอื้อเฟื้อที่พักฉุกเฉินฟรีแก่ผู้เดือดร้อนกว่า 220,000 คนไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคืน

พบกับชุมชนของเรา

เจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก Airbnb.org คือหัวใจสำคัญของภารกิจที่เราทำ

ชุมชนเจ้าของที่พัก ผู้บริจาค และองค์กรพาร์ทเนอร์ทั่วโลกของเราเป็นกำลังสำคัญให้ Airbnb.org ช่วยเหลือผู้คนกว่า 140,000 รายหาที่พักพิงชั่วคราวได้

แนวทางที่คาร์เมนและชุมชนของเธอมารวมตัวกันหลังจากเกิดพายุเฮอริเคนมารีอา

เราเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมาร่วมมือกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ ผู้คนจะเอื้อเฟื้อที่พักฟรีให้เพื่อนบ้านที่จำเป็นต้องอพยพได้ผ่านโปรแกรมของ Airbnb.org

Airbnb.org ช่วยหาที่พักให้ผู้หนีภัยสงครามกว่า 135,000 คน

อาจใช้เวลานานหลายปีกว่าชุมชนจะฟื้นตัวกลับมาจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ Airbnb.org ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์โดยสนับสนุนเงินค่าที่พัก เพื่อให้ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชุมชนขึ้นใหม่ได้อย่างเต็มที่

สร้างสรรค์โลกที่ยึดมั่นในการเป็นส่วนหนึ่ง

Airbnb.org จินตนาการถึงโลกที่ทุกคนมีที่พักพิงอันอบอุ่นในยามวิกฤต Airbnb.org จึงร่างพันธสัญญาด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่กีดกัน และความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริงได้สำหรับทุกคน

เราช่วยสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ

พบกับพาร์ทเนอร์บางส่วนที่ช่วยก่อตั้ง Airbnb.org
IRC รับมือกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก และช่วยให้ผู้ที่รอดชีวิตและมีวิถีชีวิตที่แตกหักจากความขัดแย้งและภัยพิบัติให้อยู่รอด ฟื้นตัว และมีอิสระที่จะเลือกอนาคตได้เอง
Build Change เป็นองค์กรป้องกันและฟื้นฟูภัยพิบัติ ซึ่งจะออกแบบโซลูชั่นที่พักให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
HIAS เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลของชาวยิว ซึ่งให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และคนอื่นๆ ที่ต้องพลัดถิ่นทั่วโลก
Community Sponsorship Hub สร้างโอกาสแก่ชุมชนทั่วสหรัฐอเมริกาในการต้อนรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นกลุ่มต่างๆ