เอื้อเฟื้อที่พักพิงในยามวิกฤต
ผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาจากอัฟกานิสถานต้องการที่พักฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างไม่เคยมีมาก่อน ร่วมกับ Airbnb.org เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดบ้านยามวิกฤต

เราจับมือกับชุมชนเปิดที่พักพิงให้ผู้เดือดร้อน ทั้งเหตุจากภัยธรรมชาติไปจนถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ตั้งแต่ปี 2012 เราเปิดบ้านต้อนรับผู้เดือดร้อนมาแล้ว 75,000 ราย

ในยามวิกฤตที่ผู้คนประสบทุกข์ เจ้าของที่พัก Airbnb ทั่วโลกร่วมใจกันยื่นมือให้ความช่วยเหลือ มารู้จักกับโฉมหน้าผู้ส่งต่อสายใยน้ำใจ

แนวทางที่คาร์เมนและชุมชนของเธอมารวมตัวกันหลังจากเกิดพายุเฮอริเคนมารีอา

เราเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมาร่วมมือกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ ผู้คนจะเอื้อเฟื้อที่พักฟรีให้เพื่อนบ้านที่จำเป็นต้องอพยพได้ผ่านโปรแกรมของ Airbnb.org

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายเมื่อย้ายไปประเทศใหม่ การมีที่พักพิงฟรีชั่วคราวจะช่วยให้ผู้ลี้ภัยสบายใจระหว่างเริ่มต้นชีวิตใหม่

ดูวิธีทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง CORE เพื่อส่งเสริมสิทธิเข้าถึงวัคซีนอย่างเสมอภาค

อาจใช้เวลานานหลายปีกว่าชุมชนจะฟื้นตัวกลับมาจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ Airbnb.org ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์โดยสนับสนุนเงินค่าที่พัก เพื่อให้ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชุมชนขึ้นใหม่ได้อย่างเต็มที่

สร้างโลกที่ยึดมั่นในการเป็นส่วนหนึ่ง: ความมุ่งมั่นของ Airbnb.org

วันนี้ เราขอประกาศชุดความมุ่งมั่นต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่กีดกัน โดยอาศัยสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ตลอด 8 ปีที่แล้วมาเป็นพื้นฐาน

เราช่วยสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ

พบกับพาร์ทเนอร์บางส่วนที่ช่วยก่อตั้ง Airbnb.org
IMC ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วโลก และให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ต้องออกจากระบบบรรเทาทุกข์ไปสู่การพึ่งพาตนเอง
IRC รับมือกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก และช่วยให้ผู้ที่รอดชีวิตและมีวิถีชีวิตที่แตกหักจากความขัดแย้งและภัยพิบัติให้อยู่รอด ฟื้นตัว และมีอิสระที่จะเลือกอนาคตได้เอง
HIAS เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลของชาวยิว ซึ่งให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และคนอื่นๆ ที่ต้องพลัดถิ่นทั่วโลก
Build Change เป็นองค์กรป้องกันและฟื้นฟูภัยพิบัติ ซึ่งจะออกแบบโซลูชั่นที่พักให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
CORE เป็นผู้นำด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติ และฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากหรือมีความเปราะบางจากเหตุวิกฤต
IFRC เป็นเครือข่ายด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสภากาชาดประจำชาติและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติถึง 192 องค์กร ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อช่วยชีวิตและส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพไปทั่วโลก
โลโก้ Airbnb.org
โลโก้ Mercy Corps

หากเราร่วมมือกัน ก็สร้างใหม่ได้

เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 เกิดแผ่นดินไหวหลายรอบที่เกาะลอมบอกของอินโดนีเซีย ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์จาก Mercy Corps ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และพบกับชุมชนพร้อมที่พักสะดวกสบาย